Biz şirketinizi kuralım, siz işinize odaklanın !

EN HIZLI, EN VERİMLİ ARAÇLARLA VE EN UYGUN MALİYETLE ŞİRKETİNİZİ KURMAK İÇİN BİZİMLE TANIŞIN.DANIŞMANLIK VE DİĞER HİZMETLERİMİZDEN YARARLANMAYA BAŞLAYIN.


 

Almanya`da Şirket Kurmak & İş Kurmak

Şirket Kuruluşu

Türkiye’de yerleşik şirketler ve bireysel girişimciler  Almanya’da oturum izni gerekmeksizin, sermaye şirketleri kurmaları mümkündür. Alman mevzuatı gereği herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Almanya’da Şirket Kuruluşları noter huzurunda yapılmaktadır. Hissedarların Almanya’ya gelememesi durumunda, Türkiye’de tanınmış bir noter üzerinden üçüncü bir şahıs adına çıkarabilecekleri vekaletname ile de şirketi kurmaları mümkündür. Sirketin bir ve birden çok hissedarları, müdürleri olabilir.

Örneğin bir limited şirketinin kurulması 25.000 Euro ana sermaye ile mümkündür ve ilk etapta Sermayenin ½ yani 12.500 Euro Hissedar/lar tarafından yatırılması gerekir.

 

Kurulacak olan Şahıs Hissedarlı bir limited Sermaye Şirketinin kurulmasi icin özet ile gerekli olan bilgi ve belgeler:

 • Şirket Hissedarları ve Müdürlerinin İsim ve Soyisimleri,
 • Doğum Tarihi, Doğum Yeri,
 • Şahsi Adresi,
 • Sirket hissedarlarinin yüzdelik oranina göre sermaye oranı,
 • Şirketin İsmi,
 • Sirketin Almanya’daki Ikameti ve Şirketin Faaliyet alanı.

 

Kurulacak olan kurumsal Şirket için gerekli olan Bilgi ve Belgeler:

 • Türkiye’ de mevcut Şirketin Şirket Sözleşmesi,
 • Resmi Gazete Bilgileri,
 • Ticaret ve Sicil Kayıt Belgesi,
 • Faaliyet Belgesi,
 • Son 6 Ayda alınmış kararlar,
 • Sirket imza yetkilisi bilgileri.
 • Anomin Sirketlerinde ayrıca Yönetim Kurulunda mevcut ve imza yetkili olan üye ve yöneticilerin bilgileri.

 

Sözkonusu belgelerin güncel olduguna dair noter tarafindan onaylanma ve Valilik tarafından apostil gerekmektedir. İşbu belge ve dokümanlarin Almanya’ da tanınmış Yeminli bir Tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.

Şahıs Hissedarlı Şirketlerde olduğu gibi Kurumsal Hissedarlıklarda da Şirketin İsmi, Almanya’daki ikameti ve faaliyet alanı gerekmektdir.

ALMANYA`da Sirket Kurma

Almanya için şirket kurma, hukuki ve mali prosedürleri yerine getirme işlemlerini sizin adınıza hızlı bir şekilde yapmaktayız.

Almanyadaki şirket modelleri aşağıdaki gibidir. Bu modeller ülkemizdeki sisteme benzemekle beraber vergi oranlarında ve sorumluluklarda değişiklik göstermektedir.

Almanya’da Türkiye’deki yapıya çok benzer biçimde 7 türde şirket kurulabilmektedir. Bunlar ortaklık yapısı, sorumluluk türleri, ilk sermaye için gereken para gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Bu şirket türleri;


 

 • Şahıs şirketi (Einzelkaufmann),
   
 • Şube (Zweigniederlassung),
   
 • Limited Şirket (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH),
   
 • Adi Ortaklık (offene Handelsgesellschaft – oHG),
   
 • Komandit Ortaklık (Kommanditgesellschaft – KG),
   
 • GmbH & Co. KG
   
 • Anonim Şirket (Aktiengesellschaft – AG)
   


 

şeklinde sıralanabilir.

Bu şirket türlerinden şube, GmbH, GmbH & Co. KG ve AG için sınırlı sorumluluk esas iken; OHG’de ortakların sınırsız sorumluluğu bulunmaktadır. KG’de ise hem sınırlı hem de sınırsız sorumluluk söz konusu olmaktadır. Bu şirket türlerinden, GmbH ve GmbH & Co. KG kurulumu için 25.000 Euro, AG kurulumu için 50.000 Euro sermaye konulması gerekmektedir.

Limited şirket kurulumunda ilk sermaye tutarı olarak önden 12.500 € sermaye olarak konulup sene içerisinde diğer kalan sermaye tutarı kapatılmalıdır. Yabancı girişimciler için (güven, kredibilite ve uzun dönemli vize için) sermayenin 25.000 € olarak kurulan şirketinize yatırılması gerekmektedir. Ayrıca kurulum masrafları da peşin olarak ödenecektir.


 

Almanya’da Şirket Kurmanın Avantajları


 

 • 28 Avrupa Birliği ülkesine GÜMRÜKSÜZ ve KDV’siz ticaret
 • Banka faiz oranlarının çok düşük olmasıyla kredi faiz avantajı
 • Türkiye’den işçi getirebilme
 • Almanya’da açılan ihalelere girebilme
 • Şirket ortaklarının yatırımcı vizesi ve oturum alabilmesi


 

Altın Vize – İş Arama Vizesi -Yeni Nitelikli Işçi Alımı

Ticari Vize

 

Almanya 2012’den bu yana yükseköğretim görmüş nitelikli iş gücünü Mavi Kart kapsamında almaktadır. Bu kapsamda üniversite mezunu bir adayın 6 aylık iş arama vizesi alma hakkı bulunmakta ve bu vize işlemlerinde Almanca şartı aranmamaktadır. Aday bu vize ile Almanya’da bir iş sözleşmesi yaparsa vize türü direk çalışma ve oturum iznine dönmektedir. Ayrıca aday Almanya’da iş ararken Almanca kursuna gidebilir ve kısa sürede Almanca yeterliliğine kavuşabilir.


 

İş Arama Vizesi (Altın Vize) Başvuru Şartları
 


 

 • İş başvuru dosyasının tam olarak hazırlanmış olması
   
 • Yüksek öğretim mezunu olmak. Diploma denklik ön kontrollerinin yapılmış olması
   
 • Dil yeterlilik belgelerinin (varsa) olması (dil yeterliliği büyük avantaj sağlamaktadır)
   
 • İş tecrübesini gösterir evrakların hazırlanması (yeni mezunlar da başvuru yapabilir)
   
 • Başvuru dilekçelerinin eksiksiz hazırlanması
   
 • Blokeli hesapta 6 aylık geçim parasının gösterilmesi (Adayın Almanya’da sponsoru varsa blokeli para gösterilmesi gerekmeyecektir)
   
 • Konaklama – ikamet belgelerinin hazırlanması
   
 • İş arama planı ve faaliyet dosyasının hazırlanması

 

 

Yeni nitelikli işçi alımı – göç yasasına göre iş bulma hızınızı belirleyecek en önemli etken İngilizce – Almanca seviyeniz ve meslek alanında bulunan işgücü açığıdır. Teknik – endüstriyel meslekler, mühendislik, bilişim, yaşlı – Hasta bakımı ve Hemşireler öncelikli tercih edilmekte ve diğer meslek alanlarına göre daha hızlı iş bulabilmektedir.
 


 

Not: Diploması olmayan meslek lise diploma veya ustalık belgesi sahipleri meslek denkliğini online olarak veya Almanya’da ilgili meslek odasına evraklarıyla yaptıracaktır. Anabin ön kabul çıktısı dosyaya tarafımızdan eklenecektir.


 

Başvurular Nasıl Olacak?
 


 

Başvurular için belirli şartlar konularak başvuracak adayların profesyonelce hazırlanmalarını duyurdular. Almanya kurallar ve kanunlar ülkesi olduğu için bu şartların kesinlikle tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Almanya’da yanında size iş verebilecek ve garantörünüz olacak akrabalarınız da size kapı açacaktır. İş başvuru dosyanız buna göre düzenlenebilir ve hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.

Başvuru döneminde sizin için kariyer uzmanlarımız sizin hata yapmamanızı, zaman kaybetmemenizi ve açılan kontenjanlardan yararlanmanızı sağlayacaktır.

Ticari Oturum

Şirket üzeri oturma müsaadesini alma kolaylığına etken söz konusu 250 bin euro asgari yatırım koşulu, Yabancılar Yasası’nın; Paragraf 21, 1. maddesinin yeniden düzenlenmesi ile 01.08.2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Zira belirtilmiş olan yasanın yeniden düzenlemesi öncesi de oturma müsaadesinin alınması, 250 bin euro yatırımın yanı sıra yapılmış olan bu yatırımın gelecekteki süreçlerde Almanya ekonomisine katkı sağlayacağına dair inandırıcı olması gereken konsept, fizibilite ve öngörü hesabı gibi yazılı gerekçelerin, günümüzde olduğu gibi devletin yetkili mercilerine sunulması gerekmekteydi. Söz konusu yasanın yeniden düzenlenmesi, Türk şirket ve bireysel girişimcilerin yararına yatırım kolaylığı sağlamış oldu. Buradaki amaç yeni fikirler ile sıcak paranın akımını sağlamaktır.

Günümüzde geçerli Alman mevzuatı gereği, oturma müsaadesi olmasa da, 25 bin euro asgari ana sermaye ile bir limited şirketinin kurulması. Almanya için belirleyici olan yapılan yatırım meblağı değil, girişimcinin yapmak istediği ticari iş ve bu işin gelecekte Almanya ekonomisine katkıda bulunup bulunamayacağıdır. Elbet böylesi durumda girişimcinin ticari anlayışı ve stratejisi de belirleyici faktörlerden biridir.

Girişimcinin alabileceği oturma müsaadesinin süresi, şirketin varlığı ve ticari faaliyetinin süresine bağlı olmasının yanı sıra şirketin süreç içindeki sağlıklı mali tablolarına da bağlı kılınır. Sağlıklı ticari gidişat durumunda girişimciye, Almanya’daki üç yıllık ikameti sonrası, yabancılar medeni hukuku gereği yerleşim hakkı yani süresiz oturma hakkı doğar. Aile birleşimi yasası gereği de, girişimcinin eşi ve çocukları da sermaye gerekmeksizin Almanya’ya gidebilir ve oturma müsaadesini de alabilirler

Mavi Kart

Mavi Kart Nedir?


 

Mavi Kart, Avrupa Birliği dışındaki profesyonellerin (nitelikli işgücü) Almanya ve AB ülkelerinde çalışmasına imkan sağlayan bir karttır. Maksimum 4 yıllık sürelerle verilmektedir ve 21.ci ayda sahibine süresiz oturum başvuru hakkı tanınmaktadır. AB ülkeleri içinde şartlar farklılık gösterebilir. Biz Almanya için şartları kısaca açıklayacağız.


 

Almanya Mavi Kart Genel Başvuru Şartları


 

 • Üniversite diplomanız olması ve bunun Alman yüksek öğretim standartlarında denkliğinin (geçerliliğinin) olması veya bir alanda üstün yetenekli – uzman olmak (mühendisler, matematik ve fen bilim insanları, doktorlar ve alanında iyi eğitim almış yüksek öğretim mezunları)
   
 • Başvuru yapacak adayların Almanya’dan bir firmadan iş teklifi almış olmaları ve iş sözleşmesi yapıp bunu konsolosluğa / yetkili kurumlara dosyası ile vermesi
   
 • Kontratlarında anlaşılan maaşın Almanyadaki minimum maaş seviyesinden yüksek olması. (Yıllık 55.200 € Brüt Maaş ile başlayan bir iş sözleşmesi)
   
 • İngilizce veya Almanca dil yeterliliğinin olması (Mavi kart kapsamında Almanca şartı aranmaz, İngilizce ile başvuru yapılabilir)
   
 • Varsa iş tecrübenizi kanıtlamanız gerekmektedir (Adayın iş tecrübesinin olması iş bulunma hızını arttırmaktadır)
   

 

 

Üniversite diploması olup yüksek nitelikli (teknik, mühendislik ve sağlık alanı) profesyoneller Mavi Kart için hemen destek alıp başvuru yapabilirler. Mavi Kart kapsamındaki adaylar iş başvuru dosyaları ile 6 aylık iş arama vizesi (Altın Vize) başvuru hakkına da sahiplerdir.


 

Mavi Kart ile girdiğiniz işin sözleşme süresi bittiğinde ise size tekrar 3 aylık bir süre verilmekte ve yeni iş bulmanız kolaylaştırılmaktadır. 21.ci aydan sonra ise kalıcı oturum iznine başvurulmaktadır. Bu konularda ekibimiz size profesyonel destek vereceklerdir.


 

Farklı sorularınız varsa veya detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa  telefonla bizden detaylı bilgi alabilme imkanınız olacaktır.